Ortodoncie

Co je to ortodontická léčba?

Ortodontickou léčbu se rozumí proces, při kterém pomocí ortodontických aparátů rovnáme nepravidelnosti v postavení zubů a chrupu.

Pro koho jsou rovnátka vhodná?

Tradičně je ortodontická léčba spojována především s dětmi a dospívajícími.
V dnešní době však i v hojné míře začínají rovnátka vyhledávat dospělí pacienti. Pro mhoho z nich nebyla v době jejich dospívání moderní ortodontická léčba k dispozici nebo jsou to pacienti, kteří potřebují před plánovanou protetickou léčbou srovnat zuby k dosažení optimálního výsledku.

Co k léčbě používáme?

K léčbě využíváme velké spektrum aparátů od snímacích rovnátek až po „neviditelná rovnátka“ pro náročné pacienty.

Nejčastěji k léčbě využíváme snímací a fixní aparáty.

Fixní aparáty jsou v dnešní době nejefektivnější metodou léčby v ortodoncii.

Snímací aparáty (sundávací rovnátka, rovnátka na noc) patřily v minulosti k nejčastěji používaným aparátum. I v dnešní době mají své indikace, především u nejmladší skupiny pacientů. Nejčastěji slouží k „předléčení“ v období smíšeného chrupu, na které navazuje léčba fxiními aparáty.

Co je to fixní aparát?

Fixním aparátem rozumíme systém, který je tvořen ortodontickými zámečky, ligaturami a ortodontickým obloukem.
Ortodontické zámečky jsou nalepeny na povrch zubu, do nich je vložen kovový oblouk, který je k těmto zamečkům pevně fixován nejčastěji pomocí ligatur (gumičky).

Fixní rovnátka


Podle umístění zámečků na zubním povrchu můžeme fixní aparáty rozdělit na:

Zámečky jsou umístěny na vnějším povrchu zubu (labiální)

Tato forma fixního aparátu je nejvíce rozšířená a podle materiálu, z kterého jsou zámečky vyrobeny rozlišujeme:


Klasické kovové zámečky

Kovová rovnátka


Estetické keramické zámečky

Keramické zámečkyZámečky jsou umístěny na vniřním povrchu zubu (lingvální)

Mezi nejmodernější a nejvíce sofistikované metody v dnešní ortodoncii patří tzv. lingvální fixní aparáty, kde jsou zámečky umístěny na vniřní ploše zubu a tím se stává fixní aparát „neviditelným“ pro vaše okolí.

„Neviditelný“ systém Incognito

Lingvální rovnátka


Jaké jsou rizika ortodontické léčby?

Největším a zároveň nejčastějším rizikem či komplikací v průběhu ortodontické léčby je nedodržování dostatečné urovně ústní hygieny. Pro dokonalý výsledek a zachování zdraví zubních tkání je nezbytné důkladné čištění zubů.. V případě nedodržování této podmínky může dojít k nevratnému poškození skloviny ve formě tzv. bílých skvrn (white spots), které vznikají vlivem usazování zubního plaku v okolí fixního aparátu. Tento zubní plak rovněž způsobuje zánět. Které jsou pak nateklé a snadno krvácí.

Jak dlouho trvá fixní ortodontická léčba?

Doba léčby závisí na typu ortodontické vady a může se tedy velmi lišit. Nejkratší doba léčby je kolem jednoho roku, v průměru pak kolem 2 let.