Implantologie

Co je implantologie?

Ošetření pomocí zubního implantátu umožňuje nahradit chybějící kořen zubu, na který je poté možné zhotovit korunku, můstek či upevnit hybridní náhradu. Současné možnosti implantologie představují výsledky mnohaletých výzkumů a praktických zkušeností, a nabízejí tak velmi spolehlivý způsob ošetření. Zubní implantáty umožňují zejména obejít nutnost brousit okolní zuby či zhotovovat snímatelné náhrady. Jsou zhotoveny z titanu, případně jeho slitin. Nejčastěji se po jejich zavedení vyčkává, než se vhojí do kosti (řádově měsíce) a následně je zhotoven můstek či korunka.

Před každým ošetřením pomocí zubních implantátů je zapotřebí provést konzultační vyšetření, při kterém je zhotoven rentgenový snímek. Následně jsou vyhodnoceny individuální podmínky a pacient je detailněji seznámen s léčebným postupem.

V naší ordinaci jsou používány 3 implantační systémy: ITI Straumann (Švýcarsko), BioniQ Lasak (Česká republika) a Dental Ratio Systems Meisinger (Německo).