Parodontologie:

Parodontologie se zabývá léčbou parodontitidy (lidově nesprávně řečeno parodontózy), tj. zánětu závěsného aparátu zubu. Závěsný aparát zubu je tvořen speciálními vazivovými úpony, pomocí kterého jsou zuby ukotveny v kosti. 

Jak zánět parodontu vzniká:

Příčinou vzniku parodontitidy je perzistující zubní plak. Pokud není zubní plak z povrchu dásní a zubů pravidelně a důkladně odstraňován, způsobí nejdříve zánět dásní. Zánět dásní se projevuje nejčastěji jejich zarudnutím, případně bolestivostí či krvácením při čištění zubů. Zánětem dásní – gingivitidou – trpí velká většina populace, podle studií více než 90%. 

Tento stav může trvat různě dlouhou dobu od několika týdnů až po řadu let a často pak přechází do stadia parodontitidy. To znamená, že zánět postoupí na závěsný aparát zubu, parodontální vazy se začnou spolu s okolní kostí rozpadat a vznikají tzv. parodontální choboty. Podle stupně postižení jsou různě hluboké a můžeme je v ordinaci sondovat pomocí parodontální sondy. Jak proces parodontitidy postupuje, zuby jsou v kosti zakotveny čím dál méně, mohou se začít viklat a v konečné fázi je nutné je extrahovat.

Celý tento proces může být doprovázen symptomy jako je bolestivost, otoky v okolí zubů a zápach z úst. Někdy je ale průběh asymptomatický, nemusí způsobovat žádné subjektivní potíže a pacienti pak přicházejí "náhle" o zuby.

Léčba:

K léčbě parodontitdy musí aktivně přistupovat jak lékař, tak samotný pacient. Jak již bylo uvedeno, příčinou vzniku zánětu parodontu je zubní plak. Proto je pro úspěšnou léčbu zcela zásadní osvojit si a důkladně dodržovat správnou techniku čištění zubů. Ta je u pacientů s parodontitidou poněkud odlišná, než jinak běžně doporučované způsoby čištění zubů. Proto klademe na dentální hygienu velký důraz. Pokud není pacient sám ke změně svých návyků odhodlán, nelze očekávat velkou efektivitu léčby a je spíše na zvážení, zda s léčbou vůbec začínat.

Úkolem ze strany lékaře je umožnit, aby byly zuby a okolní měkké tkáně dobře čistitelné. Ve většině případů to znamená očištění kořenů zubů v místě parodontálních chobotů (často je pro tento výkon používán pojem kyretáž, který zcela nevystihuje jeho charakter, přesnější je popis pomocí anglických pojmů "deep scaling" a "root planing" ). Tento zákrok provádíme nejčastěji ve vice sezeních. Ve většině případů je tento způsob léčby dostačující, někdy pak bývá doplněn chirurgickým zákrokem.