Dentoalveolární chirurgie

Z oblasti chirurgie dutiny ústní provádíme nejčastěji tyto ambulantní zákroky:

Prosté extrakce zubů, extrakce zubních kořenů a neprořezaných zubů

Extrakce zubu znamená vybavení (odstranění) zubu ze zubního lůžka a dutiny ústní. Jeho důvodem je většinou jeho nevyhovující stav nebo poloha. Zákrok se provádí v místním znecitlivění (lokální anestézii). V některých případech (např. pokud je zub zaklíněn v kosti, nebo je již velmi rozpadlý) je před extrakcí zapotřebí provést odklopení sliznic a snesení kosti v blízkosti zubu. Extrakční rána je poté uzavřena pomocí stehů. Pokud je do rány zaveden drén, odstraňuje se druhý den při kontrole. Chirurgický způsob extrakce se provádí rovněž v případech, kdy dojde při tahání k zalomení kořene. Podání antibiotik po vytažení zubu je zváženo vždy individuálně.

Instrukce po vytažení zubů:

Po vytažení zubu (po dobu cca 1 týdne) je velmi důležité dodržovat klidový režim, pacient by neměl vyvíjet zvýšenou fyzickou námahu. Oblast vytaženého zubu může být doprovázena otokem, proto je velmi vhodné oblast ledovat. Ledování se provádí zevně pomocí ledu obaleného např. v kapesníku, nejlépe v 15-20 minutových intervalech. Po extrakci „osmiček“ bývá důležité cvičit aktivně otevírání úst, protože v důsledku otoku můžou být žvýkací svaly ve své funkci omezené. V některých případech jsou pacientovi sdělena další doporučení.

hemiextrakce části zubu

 

periapikální chirurgie (resekce kořenových hrotů)

 

odstranění menších cyst a patologických slizničních útvarů

 

chirurgické úpravy před zhotovením snímatelných nahrad (prohloubení ústního vestibula, odstranění tahu slizničních řas, egalizace kostních nerovností,...)

Egalizace

Egalizace znamená odstranění kostních nerovností. Příčinou těchto nerovností může být patologický kostní výrůstek či ostrá hrana kosti, která se zcela nezhojí například po extrakci zubu. Zákrok se provádí v místním znecitlivění (lokální anestézii).  Před samotnou egalizací je zapotřebí provést odklopení sliznic, rána je poté uzavřena pomocí stehů. Komplikace nebývají časté.

Instrukce po egalizaci:

Po egalizaci je důležité dodržovat klidový režim, pacient by neměl vyvíjet zvýšenou fyzickou námahu. V některých případech jsou pacientovi sdělena další doporučení.

zákroky z oblasti chirurgie parodontu

 

autotransplantace zubů

 

tunelizace s případným nalepením ortodontických zámků na neprořezané zuby

 

augmentace, tj. "dostavba" kosti v místech, kde je jí nedostatek, využívaná nejčastěji pro účely zavedení zubních implantátů